Miksi kasinot ovat huonossa maineessa urheilusponsoroinnissa?

Urheilusponsorointi on mitä mainioin tapa hankkia yritykselle näkyvyyttä, ja tämä onkin huomattu yritysmaailmassa laajalti. Parhaimmillaan tilanne on ihanteellinen kaikille osapuolille: urheilija saa kaipaamaansa tukea ja yritys näkyvyyttä.

Kasinoala kasvaa jatkuvasti, mutta tätä kasvua ei ole viime aikoina ollut nähtävissä urheilusponsoroinnissa. Tuntuu, että kasinoilla on huono maine sponsoreina. Joissain yhteyksissä sponsorointi on jopa kiellettyä.

Tässä artikkelissa analysoimme syitä sille, miksi näin on ja pohdimme, onko negatiivinen kuva kasinoista totuudenmukainen vai ei.

Urheilusponsorointi: ihannetapauksessa win-win-tilanne jokaiselle

Urheilutapahtumat ovat olleet luonnollinen mainospaikka monenlaisille nettikasinoille, sillä urheilu ja pelaaminen, varsinkin vedonlyönti, kuuluvat tiiviisti yhteen. Kohderyhmäajattelu toimii, sillä monet urheilun ystävät harrastavat myös kasinoita.

Sponsoroinnilla kasinoiden on ollut helppo tehdä yleisöä tietoiseksi brändistään ja lisätä kasinon vetovoimaa. Samalla pelaaja tai joukkue on saanut kaipaamaansa taloudellista tukea brändiltä, jonka arvojen takana voi seistä.

Sponsorointi on mahdollistanut sekä sen tarjoajalle että kohteelle uudenlaista imagon rakentamista, jossa viestiä välitetään ammattimaisesti haluttuun suuntaan. Erityisen merkitykselliseksi brändin rakentaminen tulee, kun kyseessä on yksittäinen urheilija kokonaisen joukkueen sijaan. Kasinot hyötyvät, kun ne tulevat yhdistetyiksi positiivisiksi koettuihin roolimalleihin.

Parhaimmillaan sponsorointi on, kun katsoja ei kiinnitä siihen liikaa huomiota, vaan se istuu saumattomasti osaksi urheilutapahtuman kokonaisuutta. Nykyään sponsorointi on paljon enemmän kuin kasinon logo pelaajan asussa tai kisojen taustalla.

Kaikessa sponsoritoiminnassa laadukkuus ja moniammatillinen yhteistyö ovat avainasemassa.  Usein sponsoroinnin ympärille luodaan monenlaista ja monikanavaista näkyvyyttä. Parhaat sponsorikampanjat on aina luotu tapauskohtaisesti.

Sponsorointiin kuuluvat myös selkeät tavoitteet sekä sponsorin että sponsoroinnin kohteen näkökulmasta. Tavoitteita ovat esimerkiksi näkyvyyden ja uskottavuuden lisääminen, uudet asiakkaat, myönteisten mielikuvien luominen sekä taloudellinen tuki ja sen mahdollistama kasvu ja kehitys.

Kasinoiden sponsorisopimukset vähenemässä

Kasinoiden harjoittama urheilusponsorointi tuntuu siis sisältävän runsaasti mahdollisuuksia, joissa sponsoroinnista hyötyvät sekä yritys että sponsoroinnin kohde. Yhteistyö ei valitettavasti kuitenkaan eritysiesti viime aikoina ole sujunut kovin optimaalisesti.

Suomalaisesta näkökulmasta on ymmärrettävää, että kansainväliset kasinosponsorit eivät tue pelaajiamme. Tähän asettaa rajoituksensa jo suomalainen lainsäädäntö. Se estää kasinoiden mainostamisen, vaikka kaikki osapuolet olisivatkin itse tähän halukkaita.

Sponsorointi on nykyään vähäistä kuitenkin myös niissä maissa, joissa lainsäädäntö ei aseta toiminnalle rajoituksia. Ilmapiiri on käymässä yhä tiukemmaksi. Monet suuret liigat ovat kieltäneet kasinoiden käyttämisen sponsoroinnissa kokonaan – myös niissä tapauksissa, että yhteistyö on aikaisemmin ollut hedelmällistä. Esimerkiksi valioliiga on katkaisemassa kasinoiden mainostamiseen liittyvän yhteistyön.

Nettikasino ja urheilu ovat kumpikin tahollaan valtavia miljoonabisneksiä, joten on selvää, että myös sponsorointisopimukset ovat suuria. Sillä, solmitaanko uusi sopimus tai jätetäänkö vanha uusimatta, on suuri merkitys nettikasinon taloudelle.

Vaikka nettikasinot kykenevät tarjoamaan sponsorina huomattaviakin summia, on olemassa joitakin seikkoja, jotka selvästi vaikuttavat siihen, että kasinoiden sponsorisopimuksiin suhtaudutaan vähintään suurella epäluulolla.

Mielikuvat nettikasinoista ovat vääriä ja vanhentuneita

Suurinta selittäjää sponsorisopimusten solmimisen haasteisiin voidaan alkaa etsiä yleisistä asenteista. Vaikka nettipelaaminen on jatkuvassa kasvussa ja suosittu harrastus kaikenlaisissa ikä- ja sosiaaliluokissa, sen yllä tuntuu edelleen lepäävän hieman epämääräinen maine.

Koska sponsorointiin halutaan liittää erityisesti positiivisia mielikuvia, pienikin epäilys nettikasinoiden toiminnasta saattaa riittää vaurioittamaan yhteistyötä – riippumatta siitä, onko epäilykselle minkäänlaista todellista perustetta.

Nettikasinot saattavat näyttäytyä arveluttavina sponsoreina eritysiesti, jos asiakkaalla ei ole niiden toiminnasta tarkkaa tietoa. Väärät mielikuvat saattavat liittyä esimerkiksi epäilyksiin kasinoiden laittomista toimista, vaikkapa rahanpesusta tai siitä, ovatko pelit laillisia ja kestääkö niiden voitonjako päivänvalon.

Kun näitä epäilyksiä esitetään, ei ole tarpeeksi tietoa siitä, että luotettava pelilisenssi takaa kasinoiden toimivan vastuullisesti ja laillisesti kaikilta osin. Pelilisenssin saaneiden kasinoiden toimintaa myös valvotaan säännöllisesti viranomaisten toimesta.

Toinen yleinen mielikuva, joka kasinoihin liitetään, liittyy pelaamisen vaaroihin. On totta, että uhkapelaamisessa piilee riski siihen, että pelaaminen lipsahtaa jännittävästä ajanvietteestä riippuvuuden puolelle. On ymmärrettävää, ettei yksikään urheilujoukkue tai yksittäinen urheilija halua tukea tällaisia haittoja aiheuttavaa toimintaa.

Tulisi kuitenkin muistaa, että valtaosa pelaajista hallitsee omaa pelaamistaan erinomaisesti, jolloin nettikasinot ovat heille vain harrastus muiden joukossa. Voisi kysyä aiheellisesti, kiellettäisiinkö esimerkiksi automerkkien sponsorointi vain siksi, että liikenteessä liikkuu satunnaisesti rattijuoppoja.

Kolmas riskitekijä, joka kasinopeleihin liitetään, kohdistuu epäilyyn, että kasinot toimivat epäeettisesti. Nykyään arvostetaan vastuullisuutta, ekologisuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa yritystoiminnassa. Nettikasinot tulevat kenties hieman jäljessä tällaisissa seikoissa, mikäli mielikuviin on luottamista. Siksi ne saattavat jäädä syrjään, kun sponsorisopimuksia solmitaan,

Mitä tulisi tehdä sponsorisopimusten lisäämiseksi

Sponsorisopimukset vaikuttavat merkittävästi kasinoiden talouteen ja sen myötä tulevaisuuden näkymiin. Nyt mietitäänkin kiivaasti, mitä tehdä, jotta uusia sopimuksia voitaisiin luoda kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Ratkaisuja on etsitty esimeriksi kasinoiden yleisen maineen puhdistamisesta. Tähän ei ole oikotietä, vaan kyse on pitkäjänteisestä toiminnasta. Avainasemassa on asiallisen tiedon lisääminen – mistä tämän kaltaiset artikkelit ovat hyvä esimerkki.

Haasteena on, että nettikasinobisneksestä kirjoitetaan usein ainoastaan negatiiviseen sävyyn. Uutiskynnykset ylittyvät, mikäli satunnainen kasino on vaikkapa syyllistynyt laittomaan toimintaan.

Suurelta yleisöltä unohtuu, että tällöin kyse on yhdestä pokkauksesta joukossa, joka muuten edustaa vastuullista, päivänvalon kestävää bisnestä.

Kun kasinot onnistuvat kirkastamaan imagoaan ja brändiään, sponsorisopimukset tulevat toivottavasti lisääntymään, mikäli lainsäädäntö luo sille kussakin maassa suotuisat puitteet.

Leave a Reply